Praivacy wetgeving AVG van ICT Recourses

Privacy Statement ICT Resources

 

Wie zijn wij?

Wij zijn ICT Resources gevestigd aan de Wageningselaan 2 in Veenendaal en zijn verantwoordelijk voor het verwerken van uw gegevens. Functionaris gegevensbescherming: directie

 

Waarom deze Privacy Statement?

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of General Data Protection Regulation (GDPR) is vanaf 25 mei 2018 van kracht en vervangt daarmee de huidige richtlijn m.b.t. privacy. Dit is de grootste verandering in de Europese privacywetgeving in de afgelopen twintig jaar. Deze nieuwe wet heeft betrekking op alle persoonsgegevens die verwerkt worden binnen de EU. Dit heeft betrekking op onze werknemers en kandidaten maar ook opdrachtgevers, leveranciers en bezoekers van onze website.

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Dat zijn gegevens waarmee je een natuurlijk persoon kunt identificeren. Bijvoorbeeld: NAW-gegevens, e-mailadressen, telefoonnummers, personeelsnummers, geboortedata, geslacht, nationaliteit, werkervaring en opleidingen, IP-adressen enz.

 

Wat zijn bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens waaruit iemands ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, gezondheid, strafrechtelijk gedrag, seksuele leven of het lidmaatschap van een vakbond blijken. Ook genetische gegevens en biometrische gegevens voor unieke identificatie van een persoon vallen hieronder.

Bijzondere persoonsgegevens worden niet verwerkt, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is en het strikt noodzakelijk is om ze hiervoor te verwerken.

 

Wat is  “verwerken”?

Onder het verwerken van persoonsgegevens wordt elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens verstaan.

Bijvoorbeeld het: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken d.m.v. doorzending, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, combineren, afschermen, wissen of vernietigen.

 

Hoe gaat dit (gegevensverwerking) in praktijk?

 

Als medewerker:

De door uw opgegeven gegevens worden uitsluitend  verwerkt voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld voor de salarisverwerking en afdrachten aan de Belastingdienst.

 

Als kandidaat:

Zolang u bij ons staat ingeschreven en gebruik wilt maken van onze diensten worden er worden er relevante gegevens bewaard. Eventuele kopie van het ID wordt maximaal 4 weken opgeslagen. Voor het doorzetten van uw CV naar een opdrachtgever vragen we altijd  vooraf uw toestemming.

 

Als leverancier:

Uw kandidaatgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de besproken opdracht. Wij vragen vooraf altijd om uw toestemming. Indien de kandidaat elders ingezet wordt dan zullen wij deze gegevens verwijderen.

 

Als opdrachtgever:

We zullen alleen de noodzakelijke gegevens in onze administratie opnemen. U kunt hierbij denken aan de door uw verschafte opdrachtgegevens en informatie voor het opmaken van het contract en factuur.

 

Als websitebezoeker:

Wij zullen alleen de gegevens verwerken die door u opgegeven worden via het contactformulier. ICT Resources gebruikt cookies alleen voor de technische en analytische werking van de website. Deze maken dan ook geen inbreuk op uw privacy. Uiteraard kunt u deze cookies alsnog verwijderen of aanpassen (via internetbrowser).

 

Bewaartermijnen

ICT Resources bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk zoals b.v. voor de Belastingdienst of UWVMocht u uw gegevens willen inzien, aanpassen of verwijderen dan is dat mogelijk. U kunt ons hierover bellen (0318 253796) of mailen (info@ictresources.nl) om dit verzoek in te dienen.

 

Beveiligingsmaatregelen

We zullen er alles aan doen om uw gegevens veilig te bewaren en in overeenstemming met de nieuwe wetgeving.

Er worden alleen gegevens verwerkt die strikt noodzakelijk zijn voor het doel. Tevens krijgt alleen de desbetreffende medewerker, voor wie dit voor hun taak noodzakelijk is, toegang tot deze gegevens. Denk bijvoorbeeld aan PZ, die uw gegevens moet verwerken om uw salaris uit te betalen of de Belastingdienst i.v.m. de loonaangifte.