Software Tester Amsterdam

Functie: Software Tester

Locatie: regio Amsterdam

Start: zsm

Uren: 36-40

Duur: mogelijk vast dienstverband

 

________________________________________

 

Werkzaamheden:

Als Software Tester binnen de afdeling maak jij onderdeel uit van een projectteam dat werkt volgens de Agile/Scrum methodiek. Je controleert periodiek, handmatig en/of geautomatiseerd of de ontwikkelde functionaliteit voldoet aan de kwaliteitseisen die zijn opgesteld door de klant. Je participeert in testvoorbereidingen, (acceptatie-) testen en verslaglegging. De focus ligt met name op functionele testen, gebruikersacceptatie- en ketentesten en minder op systeem- en technische testen.

 

Verder ben jij verantwoordelijk voor:

 

het vertalen van systeemspecificaties en -functionaliteit naar testspecificaties;

het inregelen van geautomatiseerde testen

het uitvoeren van issue-, component-, regressie- en ketentesten;

het opstellen van testrapportages richting de testcoördinator;

het afstemmen van testplanningen en resultaten in een projectteam;

het geven van advies over verbeteringen richting de testcoördinator.